НАСЛЕДНИЦИ некадашњег југословенског председника Јосипа Броза Тита неће добити ништа од имовине коју су тражили, одлучио је Први основни суд у Београду! У допунском оставинском решењу које је потписала судија Љубица Ненадић, суд је као неосноване одбио све захтеве наследника.
Одбијени су и захтеви заступника династије Карађорђевић и државе да се укључе у поступак.
У образложењу решења суд подсећа да је оставински поступак за поделу Титове имовине правоснажно окончан пред Четвртим општинским судом у Београду, још 1991. У њему је подељено око 800 комада одеће, обуће и маршалових личних ствари. Незадовољна, његова супруга Јованка Броз је у марту 2002. поднела захтев за доношење допунског оставинског решења, пошто је у јануару Савезни уставни суд прогласио неуставним Закон о управљању стварима у друштвеној својини које су везане за живот и рад Јосипа Броза. Одлуком Уставног суда, првобитно оставинско решење Четвртог општинског суда изгубило је правно дејство.
Судија Љубица Ненадић даље наводи да се имовина коју су наследници тражили у допунском поступку, а која је престала да буде друштвена својина (уметнине, порцелан, накит, поклони, намештај, нумизматичка и збирка сатова, аутомобили...), не може сматрати накнадно пронађеном заоставштином, па самим тим нису ни испуњени законски услови за доношење допунског оставинског решења.
- Нужан предуслов за доношење решења је да се ради о имовини за коју се у време доношења решења није знало да припада заоставштини, што конкретно није случај. Сада покојна Јованка Броз у току оставинског поступка предлагала је да се расправи и имовина која је касније била обухваћена Законом о управљању стварима у друштвеној својини везаној за живот и рад Тита - образлаже суд.
НЕМА ЗАБРАНЕ РАСПОЛАГАЊАСуд је одбио и неколико предлога Светлане Броз. Првим захтевом она тражи да се привремено забрани располагање имовином која је нађена у чувеном "сефу 555", у Народној банци, и да се благо нађено у том сефу пребаци у депо суда. Другим захтевом тражи да суд изврши попис целокупне имовине која је била у Титовом поседу у време смрти, а која се сада налази код других лица
Такође се додаје да су се Јованкином предлогу успротивили Титови синови Жарко и Александар Миша Броз, а покојни Жарко је као разлог навео да је њен захтев усмерен ка држави.
- Тиме је оспорио наводе покојне Јованке Броз да је имовина, чије је расправљање она предложила, имовина оставиоца - констатује судија Ненадић.
Горан Петронијевић, заступник Титовог унука Јошке, сматра да је овакво тумачење првостепеног суда потпуно погрешно.
- Доношењем одлуке Савезног уставног суда о проглашењу закона неуставним, имовина која се до тог тренутка сматрала друштвеном фактички је новопронађена имовина. Зато је овакво тумачење суда погрешна примена закона и одлуке Уставног суда - каже он.
Виолета Кочић Митачек, заступница сина Мише и унуке Златице Броз, као и Гордана Спасојевић, заступница Титове унуке Светлане Броз, најавиле су, за "Новости", жалбе.